Margaret Bourke-White, Budowa…

Margaret Bourke-White, Budowa dnieprzańskiej zapory, 1931.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #rosja #budownictwo #myrmekochoria