Banie Mazurskie. Termoizolacja budynku urzędu…

„Wygrało najtańsze biuro inżynieryjne, które proponowało najtańszą metodę realizacji remontu. Nie zareagował WKZ. Nie mogła zareagować Izba Architektów, bo projektant nie jest nawet architektem. A urzędnicy wybrali najtańszych bo tak im każe ustawa, jeśli jedynym kryterium jest cena.”