@FejsFak Jak tam twoje…

@FejsFak
Jak tam twoje wzmocnienie stropu?

#stepujacybudowlaniec #heheszki #remontujzwykopem #budownictwo