#przegryw na budowie, czyli…

#przegryw na budowie, czyli dzień 2. Op szlifuje ściany. Poziom zapylenia wysoki. Brak maski/okularów. 2x wpadło do oka musiał myć oko. Borok op ale robić trzeba. #budownictwo #wychodzimyzprzegrywu