Sami produkują beton i budują z niego drogi. Śmiały pomysł gminy Brańsk

Jak rozwiązać problem z lokalnymi drogami, a właściwie z ich brakiem? Kupić maszyny, wyprodukować beton i z pomocą gminnych pracowników wylać tam, gdzie go brakuje. Taki scenariusz od kilku miesięcy wdraża podlaska gmina Brańsk. Pomysł, choć niepowszechny, okazuje się skuteczny.