Usuną granit i posadzą rośliny. Plac Dąbrowskiego w Łodzi będzie zielony!

Miasto zapowiedziało zmiany. Zabetonowany dekadę temu plac był oczkiem w głowie byłego prezydenta J. Kropiwnickiego i miał stać się wizytówką miasta. Nie wyszło…
( ͡° ͜ʖ ͡°)