„żaden nasz harmonogram…

„żaden nasz harmonogram inwestycji sie nie uprawomocnił, inwestycje nie są realizowane, dla każdej inwestycji zwiększyć koszty wywłaszczeń” (przymusowych?) – Tomasz Żuchowski, generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad
#polityka #afera #pis #bekazpisu #budownictwo #drogi